Kopfbereich

Nacházíte se zde:

Stávající studie


Indikace polycytémie vera:
Název studie PEGINVERA

  • Studie bezpečnosti pegylovaného interferonu alfa 2b v léčbě polycytémie vera (PEGINVERA).
  • Cílem studie je identifikovat maximální tolerovanou dávku (MTD) hodnoceného léku. Navíc bude hodnocena bezpečnost a snášenlivost a bude provedena explorativní analýza účinnosti a modulace biomarkerů.

  • Odkaz na studii PEGINVERA

Zaměření: Kardiologie

Krátkodobá studie farmakokinetiky, farmakodynamiky a snášenlivosti, porovnávající AOP200704 s esmololem.