Kopfbereich

Nacházíte se zde:

Jak probíhá výzkum a vývoj ve společnosti AOP Orphan?


Od nápadu k hotovému léčivu

V oblasti lékařského výzkumu realizuje AOP Orphan projekty v širokém rozsahu různých fází vývoje: od časných klinických hodnocení (fáze I) a multinacionálních registračních studií, které zahrnují všechny pacienty v Evropě (fáze III), až po klinické studie prováděné s registrovanými léky s cílem optimalizovat podávání léku, nebo jeho výdej jiným pacientům.

Celosvětová síť

AOP Orphan nevlastní žádné laboratoře, výrobní prostory ani kliniky. Namísto toho se při implementaci svých výzkumných projektů spoléhá na celosvětovou síť profesionálních poskytovatelů služeb. AOP Orphan je vlastníkem patentů k léčivým látkám, které v současné době sponzoruje ve výzkumných projektech s cílem získat postupy a koncepty, které následně postoupí třetím společnostem.

Vysoce motivovaný tým odborníků

Výzkumný tým AOP Orphan řeší všechny základní aspekty výzkumných projektů: od předklinického výzkumu až po toxikologii, vývoj léčiv, klinický vývoj, regulatorní záležitosti, management jakosti, farmakovigilanci a řízení projektů. Odborníci v těchto jednotlivých specifických oblastech úzce spolupracují jako projektoví manažeři a pracují v součinnosti s externími poskytovateli služeb a partnery na realizaci ambiciózních projektů vývoje.