Kopfbereich

Nacházíte se zde:

Výzkum a vývoj


AOP Orphan je farmaceutická společnost orientovaná na výzkum. Značné prostředky ze svého ročního obratu investuje do výzkumu a vývoje léčiv. AOP Orphan se primárně zaměřuje na tzv. vzácná onemocnění. Podle Evropské unie lze nemoc klasifikovat jako vzácné onemocnění, pokud postihuje pouze 5 z 10.000 lidí.

AOP Orphan je plně integrovaná farmaceutická společnost. Předmět naší činnosti obsahuje výzkum, vývoj, výrobu, marketing a distribuci léčivých přípravků.

Jak probíhá výzkum a vývoj ve společnosti AOP Orphan?

Firemní výzkumný tým společnosti AOP Orphan řeší všechny klíčové aspekty vývoje léčivých přípravků, včetně předklinického výzkumu, toxikologie, vývoje léčiv, klinického vývoje, regulatorních záležitostí, managementu jakosti, farmakovigilance a řízení projektů.

pokračujte na Jak probíhá výzkum a vývoj ve společnosti AOP Orphan?

Fáze vývoje

Před uvolněním k prodeji musí být léčivý přípravek testován klinickými hodnoceními z hlediska snášenlivosti, bezpečnosti a účinnosti. Klinická hodnocení se řídí přísnými mezinárodně uznávanými předpisy a musí být prováděna za použití definovaných postupů.

pokračujte na Fáze vývoje

Oblasti výzkumu

AOP Orphan se aktivně podílí na řadě výzkumných projektů zaměřených na vzácná onemocnění.

pokračujte na Oblasti výzkumu