Kopfbereich

PROHLÁŠENÍ AOP ORPHAN Pharmaceuticals k současné situaci COVID-19


Vídeň, 16. března 2020

Ve středu 11. března vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) v reakci na propuknutí COVID-19 pandemii.

Jedná se o vážnou zdravotní situaci, která ovlivňuje řadu zemí po celém světě. Chceme vyjádřit nejhlubší soucit těm, kterých se to týká, jejich příbuzným a zdravotníkům, kteří tvrdě pracují na zlepšení současné situace.

Vzhledem k tomu, že se COVID-19 v těchto dnech stále šíří, naším prvořadým zájmem je zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a pacientů na celém světě. Je pro nás primárně důležité přijmout opatření na jejich ochranu a zajištění provozu AOP Orphan ve všech zemích. S ohledem na tuto situaci jsme zavedly následující opatření s platností od 16. března do 30. dubna 2020:

  • Všeobecná omezení cestování pro všechny zaměstnance AOP Orphan.
  • Komunikace a pracovní setkání AOP se uskuteční digitálně.
  • Všichni zaměstnanci AOP Orphan pracují z domova s výjimkou těch, kteří pracují v odděleních se strategickým významem pro fungování společnosti, např. řízení dodavatelského řetězce, bezpečnost léčiv a zajištění kvality.
  • Je vypracován interní návod pro zaměstnance, jak se chránit před nákazou koronaviry.
  • Zajišťujeme pokračování zásobování léčiv ve všech zemích. Úzce spolupracujeme s místními zdravotními úřady a zástupci vlády, jakož i s našimi výrobci a distributory léčiv v postižených zemích tak, abychom pro pacienty zajistili přístup k lékům bez přerušení.

"Sledujeme vývoj této situace denně a děláme vše pro to, abychom zajistili nepřetržité dodávky našich léků a služeb pacientům po celém světě. V této fázi nepředpokládáme žádný nedostatek léčivých přípravků ", říká Andreas Steiner, generální ředitel AOP Orphan.

O společnosti AOP Orphan Pharmaceuticals AG
AOP Orphan je nadnárodní společnost se sídlem ve Vídni zaměřená na klinický výzkum, vývoj, marketing a distribuci léčiv pro vzácná a jiná onemocnění. AOP Orphan nabízí inovativní možnosti léčby, dále individualizované a přizpůsobené služby tak, aby vyhovovaly potřebám lékařů a pacientů v celé Evropě, na Středním východě a v Asii. V současné době se AOP Orphan specializuje zejména na terapeutické oblasti: hematoonkologii, kardiologii a plicní lékařství, neurologii a metabolická onemocnění.

Chcete-li zůstat informováni, postupujte podle pokynů AOP Orphan na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aop-orphan-pharmaceuticals/