Kopfbereich

Agitation


Agitovanost je závažná, disruptivní a patologická komplikace mnoha chronických psychických poruch, včetně schizofrenie a bipolární afektivní poruchy. V Evropě je psychickými poruchami postiženo zhruba pět milionů dospělých. Agitovanost je definována jako „nadměrná motorická aktivita spojená s pocitem vnitřního napětí“ (dle „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“).

 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Příčiny a příznaky
 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Diagnóza a terapie
 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Každodenní život
 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Pro odborníky

Příčiny

Agitovanost může vyžadovat neodkladnou psychiatrickou léčbu. Jedná se o stav, který bývá často způsoben psychickou poruchou a vyžaduje okamžitou akci k zamezení rizika ohrožení života nebo závažných zdravotních následků. U pacientů je potřebná okamžitá léčba se zaměřením na akutní příznaky. Přesný mechanismus vzniku agitovanosti dosud není plně objasněn, ale předpokládá se, že příčinou je abnormalita na úrovni mozkových neurotransmiterů (serotonin, dopamin a další).

Příznaky

Mezi hlavní symptomy patří zvýšený neklid, mačkání rukou, svírání rukou v pěst, rychlá a překotná mluva, křik nebo vyhrožování jiným osobám. Stupeň eskalace agitovanosti je u pacienta nepředvídatelný.