Kopfbereich

Nacházíte se zde:

Neurologie & Metabolická onemocnění


Lékařský obor neurologie se specializuje na onemocnění nervového systému a svalů. Nervový systém se skládá z mozku, míchy a periferních nervů. Dětská neurologie je speciálním podoborem dětského lékařství a zabývá se nemocemi a poruchami nervového a svalového systému u dětí a dospívajících.

Neurologická onemocnění mají různé příčiny a orientačně se dělí do následujících skupin: poruchy s bolestí hlavy, onemocnění mozkových cév, infekční onemocnění centrálního nervového systému, roztroušená skleróza, nádory mozku, neurodegenerativní onemocnění, onemocnění periferního nervového systému a neuromuskulární onemocnění.

AOP Orphan se zaměřuje na několik vzácných onemocnění v oblasti neurologie.

Huntingtonova nemoc

Huntingtonova nemoc je genetická porucha, která postihuje centrální nervový systém a způsobuje progresivní degeneraci mozkových buněk. Ta vede ke zhoršení motorických dovedností a kognitivních funkcí a k poruchám chování.

pokračujte na Huntingtonova nemoc

Agitovanost

Agitovanost je závažná, disruptivní a patologická komplikace mnoha chronických psychických poruch, včetně schizofrenie a bipolární afektivní poruchy. V Evropě je psychickými poruchami postiženo zhruba pět milionů dospělých. Agitovanost je definována jako „nadměrná motorická aktivita spojená s pocitem vnitřního napětí“ (dle „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“).

pokračujte na Agitovanost