Kopfbereich

Homozygotní familiární hypercholesterolémie


Homozygotní familiární hypercholesterolémie (HoFH) je velmi vzácná genetická porucha s život ohrožujícími důsledky pro postižené jedince. Genetická vada, která ovlivňuje funkčnost genu pro LDL (low-density lipoprotein) receptor, se přenáší na potomky současně od obou rodičů. HoFH je nejzávažnější formou familiární hypercholesterolémie a vyznačuje se velmi vysokými hladinami LDL (low-density lipoprotein) cholesterolu (LDL-C). 

Dlouhodobá expozice významně zvýšeným hladinám LDL cholesterolu u pacientů s HoFH může vést ke vzniku předčasné aterosklerózy a ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních příhod, jako jsou akutní koronární syndrom, infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. 

U jedinců postižených HoFH dochází k nástupu atherosklerózy i přes standardní léčbu, včetně statinů a aferézy lipidů.

 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Příčiny a příznaky
 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Diagnóza a terapie
 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Každodenní život
 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Pro odborníky

Příčina

Příčiny a četnost výskytu

Za příčinu familiární hypercholesterolémie lze označit mutaci (vadu) v receptorech pro LDL (low-density lipoprotein), které jsou zodpovědné za přenos cholesterolu z krve do buněk.

Heterozygotní familiární hypercholesterolémie

V případě heterozygotní familiární hypercholesterolémie (HeFH) předává patogenní genetickou změnu pouze jeden z rodičů. To znamená, že aktivita LDL receptorů je snížena přibližně o 50 %. Hladiny cholesterolu u této (častější) formy se pohybují od 300 do 500 mg/dl. HeFH postihuje přibližně jednoho z 500 lidí. Existuje možnost, že jsou oba rodiče postiženi HeFH, i když se jedná o mimořádně vzácnou situaci,  a že oba předají patogenní gen svému dítěti. Kombinace patogenních genetických změn následně vede ke vzniku klinického obrazu, který se neliší od klinického obrazu HoFH a musí být léčen stejným způsobem.    

Homozygotní familiární hypercholesterolémie

V extrémně vzácných případech homozygotní familiární hypercholesterolémie (HoFH) je mutace receptorů pro LDL (lipoproteiny o nízké hustotě) předávána oběma rodiči. To vede k velmi strmému nárůstu hladin LDL cholesterolu v krvi, které se pohybují v rozmezí od 500 do 1200 mg/dl. HoFH postihuje pouze jednoho z každého milionu lidí. Jedná se tedy o jedno z nejvzácněji se vyskytujících onemocnění.

Symptomy

Ateroskleróza

Příznaky a projevy homozygotní familiární hypercholesterolémie lze vysledovat zpět až k velmi vysokým hladinám cholesterolu již od narození. Zejména je třeba brát v potaz roli LDL cholesterolu. Velký nadbytek LDL cholesterolu v krvi způsobuje hromadění tuků a vápníku ve stěnách cév, a tím vede k jejich zúžení nebo uzávěru. Tento proces je označován jako ateroskleróza. Kromě ischemické choroby srdeční a cévní mozkové příhody může generalizovaná ateroskleróza způsobit chronické oběhové poruchy na úrovni tepen, které mohou vést k závažnému poškození svalů a orgánů. 

V závislosti na závažnosti a délce trvání zátěže vyplývající z LDL cholesterolu může u mladých pacientů s HoFH dokonce dojít k srdečním nebo cévním mozkovým příhodám v důsledku výrazně zrychleného procesu stárnutí cév (již před dosažením 20 let věku!). 

Xantomy

Vysoká hladina cholesterolu může vést hromadění cholesterolu v kůži a šlachách a ke vzniku xantomů.

 • Kožní xantomy: zejména na očních víčkách a mezi prsty.
 • Šlachové xantomy: vznikají primárně na Achillově šlaše a na šlachách natahovačů prstů.

Uvedené kožní změny mohou být přítomny již od narození nebo se mohou vyvinout v raném dětství. 

Onemocnění zůstává často delší dobu nezjištěno, protože pacienti nevykazují žádné zjevné příznaky.