Kopfbereich

Nacházíte se zde:

Kardiologie a plicní lékařství


Lékařský obor kardiologie se zaměřuje na výzkum a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Kardiologie se zabývá všemi typy onemocnění, které souvisejí se srdcem nebo narušují normální srdeční rytmus. Mezi kardiovaskulární onemocnění patří například vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, arytmie nebo cévní mozková příhoda.

Lékařský obor pulmonologie, který se zabývá mimo jiné léčbou plicní arteriální hypertenze, je zaměřen na plicní onemocnění.

Společnost AOP Orphan aktivně působí v oblasti intenzivní medicíny a infektologie, protože léčba infekčních onemocnění a intenzivní péče hrají zásadní roli v rámci kardiologie a pulmonologie:

Ve většině zemí je intenzivní medicína interdisciplinárním podoborem medicíny. Intenzivní medicína byla původně zaměřena na léčbu život ohrožujících stavů, vyplývajících ze selhání jednotlivých orgánů. Rychlý pokrok v lékařských technologiích vedl k transformaci tohoto odvětví na vysoce specializovaný obor, který se zabývá léčbou komplexních, život ohrožujících stavů, včetně multiorgánového selhání.

Obor anesteziologie zahrnuje celkovou a místní anestezii, včetně léčby a péče před provedením a po provedení anestezie, a udržování životních funkcí během chirurgických zákroků (výňatek z rakouských školících předpisů).

Lékařský obor infektologie se zabývá diagnostikou, příznaky, léčbou a prevencí infekčních onemocnění.

Plicní arteriální hypertenze

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je vzácné onemocnění, které vede ke zvýšení odporu plicních cév a ke zvýšení krevního tlaku v plicním oběhu. Snížení průtoku krve plícemi je provázeno nedostatečným zásobováním organismu kyslíkem. V jeho důsledku se u pacienta objevuje letargie, dušnost a pokles fyzické výkonnosti. Jestliže PAH není léčena po dobu dvou až tří let po prvním stanovení diagnózy, vede k život ohrožujícímu srdečnímu selhání. Časná diagnóza a náležitá léčba jsou nezbytné pro prognózu onemocnění a rovněž pro zajištění kvality života.

pokračujte na Plicní arteriální hypertenze

Homozygotní familiární hypercholesterolémie

Homozygotní familiární hypercholesterolémie (HoFH) patří do skupiny familiárních hypercholesterolémií. Jedná se o vrozené poruchy metabolismu cholesterolu, které se u postižených jedinců projevují velmi vysokou hladinou cholesterolu v krvi i při konzumaci normální stravy. V rámci klasifikace rozlišujeme běžnější heterozygotní formu familiární hypercholesterolémie a velmi vzácnou homozygotní formu familiární hypercholesterolémie.

pokračujte na Homozygotní familiární hypercholesterolémie