Kopfbereich

Chronická myeloidní leukemie


Chronická myeloidní leukémie (CML) je vzácné maligní onemocnění, způsobené poruchou kmenových buněk kostní dřeně, které se projevuje neregulovaným růstem bílých krvinek (z řečtiny leukos = bílý). Zdravá kostní dřeň je postupně vytlačována. Pokles tvorby zdravých krevních buněk vede v dlouhodobém měřítku ke zhroucení hematopoetického systému.

 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Příčiny a příznaky
 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Diagnóza a terapie
 • Obsah určený pro přihlášené členy expertních skupin.
  Obsah pro veřejnost. Pro další informace určené zdravotnickým odborníkům, prosím proveďte registraci s uvedením Vašich kontaktních údajů.
  Pro odborníky

Příčina

Chronická myeloidní leukemie (CML) je zapříčiněna genetickou změnou bílých krvinek. Tato změna vede k nekontrolovatelnému množení bílých krvinek (leukocytóze), které je vysoce typické pro CML.

Mezi hlavní rizikové faktory, které mohou vést k rozvoji tohoto onemocnění, patří ionizující záření, chemické sloučeniny, jako je např. benzen, a určité léky, např. chemoterapeutika a imunosupresiva. CML patří do skupiny vzácných onemocnění; jsou u něj identifikovány jeden či dva nové případy na  100.000 obyvatel. Onemocnění je poprvé diagnostikováno zpravidla mezi 50. a 60. rokem věku.

Příznaky

Nespecifický nástup

Počátek onemocnění je provázen celkovými a nespecifickými příznaky, jako jsou únava, letargie, noční pocení, úbytek hmotnosti a horečka. S pokračující progresí onemocnění dochází ke zvětšení jater a sleziny, což je spojeno se vznikem tlaku v horní části břišní dutiny.

U CML jsou popisovány následující tři fáze:

 • Chronická fáze
 • Akcelerovaná fáze
 • Blastická fáze

S rostoucím počtem leukocytů a klesající schopností kostní dřeně produkovat normální krevní buňky se zhoršuje celkový pocit pohody pacienta. Přetrvávající horečka a zhoršení krevního obrazu jsou známkou progrese onemocnění. Při pokračující progresi se může onemocnění vyvinout do akutní, život ohrožující fáze.