Kopfbereich

Nacházíte se zde:

Terapeutické oblasti


AOP Orphan využívá své 15leté zkušenosti v boji se vzácnými onemocněními a zaměřuje se na terapeutická řešení v oblastech: hematologie a onkologie, kardiologie a plicní lékařství, neurologie, psychiatrie a genetické poruchy.

Hematoonkologická

Lékařský obor hematologie se zabývá benigními a maligními formami onemocnění krve, zatímco obor onkologie se zabývá zhoubnými nádorovými onemocněními (rakovinou).

pokračujte na Hematoonkologická

Kardiologie a pulmonologie

Lékařský obor kardiologie se zaměřuje na výzkum a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Kardiologie se zabývá všemi typy onemocnění, které souvisejí se srdcem nebo narušují normální srdeční rytmus. Mezi kardiovaskulární onemocnění patří například vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, arytmie nebo cévní mozková příhoda.

Lékařský obor pulmonologie, který se zabývá mimo jiné léčbou plicní arteriální hypertenze, je zaměřen na plicní onemocnění.

Společnost AOP Orphan aktivně působí v oblasti intenzivní medicíny a infektologie, protože léčba infekčních onemocnění a intenzivní péče hrají zásadní roli v rámci kardiologie a pulmonologie:

Ve většině zemí je intenzivní medicína interdisciplinárním podoborem medicíny. Intenzivní medicína byla původně zaměřena na léčbu život ohrožujících stavů, vyplývajících ze selhání jednotlivých orgánů. Rychlý pokrok v lékařských technologiích vedl k transformaci tohoto odvětví na vysoce specializovaný obor, který se zabývá léčbou komplexních, život ohrožujících stavů, včetně multiorgánového selhání.

Obor anesteziologie zahrnuje celkovou a místní anestezii, včetně léčby a péče před provedením a po provedení anestezie, a udržování životních funkcí během chirurgických zákroků (výňatek z rakouských školících předpisů).

Lékařský obor infektologie se zabývá diagnostikou, příznaky, léčbou a prevencí infekčních onemocnění.

pokračujte na Kardiologie a plicní lékařství

Neurologie & Metabolická onemocnění

 

Lékařský obor neurologie se specializuje na onemocnění nervového systému a svalů. Nervový systém se skládá z mozku, míchy a periferních nervů. Dětská neurologie je speciálním podoborem dětského lékařství a zabývá se nemocemi a poruchami nervového a svalového systému u dětí a dospívajících.

pokračujte na Neurologie & Metabolická onemocnění