Kopfbereich

Nacházíte se zde:

Odmítnutí odpovědnosti


Autorská práva

Veškeré údaje a texty uvedené na našich webových stránkách jsou pečlivě kontrolovány a průběžně doplňovány a aktualizovány. I přes pečlivou kontrolu obsahu však nelze zaručit úplnost, správnost a aktuálnost prezentovaných informací.

Autorská práva a ochranné známky

Bezplatné použití, množení a šíření těchto dokumentů se tímto povoluje pouze pro nekomerční použití za předpokladu, že na všech kopiích bude uvedena zmínka o výše uvedených autorských právech a že se tato zmínka o autorizaci objeví i na podpůrných dokumentech. Použití názvu AOP Orphan v reklamě při distribuci těchto dokumentů vyžaduje předchozí písemný souhlas od společnosti AOP Orphan Pharmaceuticals AG. Veškeré informace, dokumenty a ilustrace na této stránce jsou majetkem AOP Orphan a jsou určeny výhradně k použití pouze na této webové stránce. Neautorizované použití jakýchkoli informací, dokumentů a ilustrací z webové stránky AOP Orphan Pharmaceuticals AG není povoleno.

Lékařské informace

Tato webová stránka může obsahovat informace týkající se lékařských a zdravotnických témat. Tyto relevantní informace však nepředstavují alternativu k doporučením lékařů, lékárníků nebo jiných zástupců lékařského sektoru a nejsou určeny k samodiagnóze pacienta ani k diagnostikování jinými pracovníky. Vědecké údaje a informace týkající se vývoje produktů nebo terapií podléhají právům na publikování, a jsou tedy vždy otevřené jakémukoli typu změn.