Kopfbereich

Nacházíte se zde:

Ochrana soukromí


AOP Orphan Pharmaceuticals AG má přístup k osobním informacím na základě interakcí a komunikace s pacienty, odborníky, zaměstnanci a dalšími osobami. V souladu s výkladem zákona o ochraně osobních údajů AOP Orphan Pharmaceuticals AG uznává a respektuje právo fyzických a právnických osob na ochranu soukromí a osobních údajů.

AOP Orphan Pharmaceuticals AG nebude předávat osobní informace třetím stranám bez výslovného souhlasu dotyčných osob. Sdílení informací bude probíhat pouze se společnostmi, které působí jako poskytovatelé služeb jménem AOP Orphan Pharmaceuticals AG. AOP Orphan Pharmaceuticals AG zakázala těmto společnostem předávat jakékoli osobní informace jiným poskytovatelům služeb.

Statistické údaje

Pro kontinuální zdokonalování našich webových stránek www.aoporphan.com shromažďujeme statistické údaje o přístupu k informacím a jejich použití. Statistická hodnocení provádíme pomocí Google Analytics. Google požaduje, abychom uvedli následující prohlášení:

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace o Vašem používání této webové stránky, vytvořené pomocí cookies (včetně Vaší IP-adresy), se přenášejí a ukládají na servery společnosti Google v USA. Google tyto informace používá k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce pro jejich provozovatele a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Google může tyto informace přenášet i třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem, nebo pokud třetí osoby z pověření společnosti Google tato data zpracovávají. Google v žádném případě nedává Vaši IP‑adresu do spojitosti s jinými údaji společnosti Google.

Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého webového prohlížeče; AOP Orphan Pharmaceuticals AG však upozorňuje, že v takovém případě nebudete moci využít všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Použitím této webové stránky projevujete souhlas se zpracováním údajů o Vaší osobě, zjištěných společností Google výše popsaným způsobem a k výše popsanému účelu.

Privacy Settings

You can deactivate the access statistics tool (Google Analytics) for this website below.
Attention: Your browser must support cookies.

State: Access statistics inactive
reactivate access statistics