Kopfbereich

Nacházíte se zde:

AOP Orphan – základní informace


Úspěch podložený zkušenostmi a odbornými schopnostmi

Společnost AOP Orphan je evropským průkopníkem v oblasti vzácných onemocnění. Provádíme výzkum, vývoj, výrobu a distribuci inovativních řešení pro vzácná onemocnění po celém světě.

Společnost AOP Orphan založil Dr. Rudolf Widmann v roce 1996 ve Vídni s cílem zajistit individualizovanou léčbu pro pacienty postižené vzácnými onemocněními. AOP Orphan se specializuje zejména na hematologii a onkologii, kardiologii, neurologii, psychiatrii a metabolická onemocnění.

Díky 15letým zkušenostem v poskytování komplexní individualizované léčby získala společnost AOP Orphan významné odborné schopnosti a vybudovala si silnou pozici na trhu léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Skutečnost, že společnost AOP Orphan je v soukromém vlastnictví, zajišťuje dlouhodobou angažovanost na trhu a vysokou kvalitu služeb a produktů. AOP Orphan je navíc jediným poskytovatelem klíčových terapeutických řešení pro určité speciální indikace.

Odborníci společnosti AOP Orphan úzce spolupracují s nejlepšími lékaři na mezinárodní úrovni. To jim poskytuje možnost rychle reagovat na potřeby a aktuální vývoj a realizovat projekty výzkumu a vývoje. Při implementaci těchto projektů využívá AOP Orphan celosvětovou síť vysoce kvalifikovaných partnerů. Toto strategické spojení zajišťuje, že AOP Orphan jako středně velká společnost dokáže úspěšně konkurovat vedoucím farmaceutickým firmám.

Dnes je AOP Orphan aktivní i v mezinárodním měřítku a s poměrem exportu přibližně 70 % se stala vedoucí společností na trhu.

Vize a strategie

Velké farmaceutické společnosti již řadu let věnují jen okrajovou pozornost vzácným onemocněním a situaci postižených pacientů. V naší společnosti AOP Orphan však uznáváme naléhavé potřeby těchto pacientů a v tomto malém segmentu spatřujeme příležitost k úspěšnému podnikání.

pokračujte na Vize a strategie

Fakta a čísla

Vzhledem k pozici jednoho z vedoucích evropských dodavatelů v oblasti vzácných onemocnění je AOP Orphan průkopnickou rakouskou společností, u které se snoubí ekonomický úspěch s osobní angažovaností.

pokračujte na Fakta a čísla

Management

Firma je řízena manažerským týmem složeným z vysoce kvalifikovaných odborníků pod vedením zakladatele společnosti Dr. Rudolfa Widmanna. Manažerský tým je sestaven z řady osobností s různými dovednostmi a perspektivami.

pokračujte na Management

Místa působnosti

Společnost AOP Orphan od svého založení v roce 1996 trvale roste a rozšiřuje svou oblast působnosti — ze svého ústředí ve Vídni do východní a západní Evropy, a z Evropy do zbývajících částí světa.

pokračujte na Místa působnosti

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firmy AOP Orphan je hlavní součástí naší filozofie, která hraje od samého počátku nezanedbatelnou roli.

pokračujte na Společenská odpovědnost